Status 14.juli

Normal drift alle systemer

Lang tørkeperiode har gitt stort vannforbruk, men alle systemer virker OK. Starter igangkjøring av nytt magasin.