Trollhetta i blåtimen. Sett fra Svarthammeren. Foto, Knut Hjelt.

Opplev Trollheimen

Fjellområdet Trollheimen ligger på grensa mellom Nordmøre og Sør-Trøndelag.

I vest er fjella av alpin karakter, mens de i øst er roligere. Området er avgrensa av Surnadal og Rindal i nord, Rennebu og Dovrebanen i øst, Sunndal i sør og fjordene i vest.

Kjernen av Trollheimen har status som landskapsvernområde. Dette verner om landskapet og planter og dyr som lever der.

Navnet Trollheimen ble først foreslått av Håkon Løken, og ble gitt til området av Trondhjems Turistforening i 1880-årene.

Nerskogen er en fjellbygd i Rennebu kommune, og er en av innfallsportene til Trollheimen. Nerskogen har skianlegg med alpinbakke og godt preparert løypenett for turer sommer og vinter.

Klikk her, og du kan se en film om hva du kan oppleve i Trollheimen.