Brøyting av Åneggveien 2015/16

Helåsvei i Ånegga - slik blir brøytinga i vinter!

 

ÅNEGGA VEILAG ORIENTERER.

 

Vinteren nærmer seg, selv om snøen lar vente på seg.

Brøytestikkene er på plass, og det blir helt sikkert bruk for dem denne sesongen også.

Årsmøtet i 2014 vedtok som kjent at vi skal ha helårsbrøyting i Ånegga Veilag.

Dette innebærer at vi har tilgang til hyttene hver dag i vintersesongen.

 

Vi må selvsagt ha i tankene at vi har hytte på fjellet, og alle bør kaste et blikk på værmeldingen

før man drar på hytta.

 

Er man usikker på brøytesituasjonen kan grunneier Trond Narve Stavne kontaktes,

mobil 91573627. Eventuelt kan styreleder Gunnar Dahl kontaktes,mobil 95111749.

 

Brøyter skal i utgangspunktet ikke kontaktes direkte.

Ellers kan værstajonen på vannhuset gi nyttig informasjon.

Vi ønsker alle en god vintersesong.

 

 

 
Spørsmål om brøyting rettes ikke til brøyter med til:
 
Grunneier Trond N Stavne tlf:915 73 627
Styreleder Gunnar Dahl tlf. 951 11 749