BLogo Mot ÅneggaM

Årsmøte i Ånegga Vasslag

Det blir årsmøte i Årsmøte i Ånegga vasslag SA. Også i år blir dette i Fjellheim på Nerskogen. Som vanlig klokken 1600 onsdag før skjærtorsdag som i år er 27.mars.

 

Styret synes det har vært hyggelig at så mange har møtt på årsmøtene, og håper at mange også i år tar turen til en hyggelig samling også i år. Litt enkel servering blir det selvsagt i år også.
Saker til behandling er de vanlige årsmøtesakene:
1. Valg av møteleder
2. Regnskap for 2012.
3. Budsjett for 2013
4. Ev. innkomne forslag.
5. Valg